Mачмааи "CТЕЛЛА ДАНГАРА"

шахри ДАНГАРА - дар кисмати чанубу-гарби Чумхурии Точикистон чойгир буда, тарихи кадимро доро мебошад. Иктисоди Дангара асосан аз се намуд иборат буда, онхо: -кишоварзи, -саноат ва энергия мебошанд. Муфассал изох дихем, дар сохаи кишоварзи бо пахтакори, кишти галлаю-дона, богдори, ангурпарвари, замбурпарвари ва гайра машгул аст. Дар сохаи саноат завод ва корхонахои сeмeнтбарори, коркарди чарм, шагалу-кум, хишт, коркарди пахта, орду-нон, фабрикахои дузандаги ва гайра мебошад. Дар охир сохаи энергетика бошад, минтака дорои НБО буда, баьди истиклолият низ сохтмони як катор НБО ба охир расида мавриди истифода карор дорад, ки нисбати дигар минтакахои Чумхурии Точикистон пешрафта мебошад. Иловатан минтака, захираи бузурги энегияи шамол ва офтобро бар худ мегирад.

Дар асоси гуфтахои боло, фалсафа лоихаи мо аз се манарои рамзи, ки ин се самти иктисодии шахри ДАНГАРАро ифода мекунад, иборат аст.

Манораи зард - рамзи кишоварзи
манораи сурх - рамзи саноат
манораи кабуд - бошад рамзи энергияро ифода карда
дар мачмуьи кувваи яклухтро чамбаст менамояд.

Хамаи масолеххои сохтмони, ки барои ин мачмаа истифода бурда мешавад, дар худи шахри ДАНГАРА истехсол карда мешавад.

Яке аз беҳбудии ин лоиха аз он иборат аст, ки дар манораи кабуд - рамзи энергия пешбини намудани панелхои офтоби ва генераторхои шамоли мебошад. Бо ин усул мо мачмааро пурра бо барку-энергия таъмин намуда, иловатан ЯК КИСМИ онра ба дигар иншоот истеxроч намоем.