Ҷойҳои корӣ

Мо истеъдодҳоро ҷуёнем

Дафтари мо барои мутахассисони кордон, меъморон, тарроҳон, сохтмончиён ва дигар муҳандисони касбиву боистеъдод доимо кушода аст. Агар шумо ин гуна мутахассис бошед, мо интизори хислатномаи Шумо дар суроғаи info@gmandpartners.com ҳастем.

ӮҲДАДОРИҲО
• Ќабули зангҳо дар ресепшини корхона;
• Пайвасткуни бо коргарон;
• Ирсол намудани ҳуџџаттҳо бо почта ва хадамотҳои хиз-матрасонӣ, дар ҳолати зарурӣ расонидани ҳуџџатҳо;
• Ќабули меҳмонони корхона: тайёр намудани кофе/чой ва ѓайра…;
• Џорӣ намудани мактуб ва чопи маџаллаҳои даврӣ;
• Иџрои супориш аз роҳбари мустаќим;

ТАЛАБОТҲО
• Донистани таџҳизоти идоравӣ ҳатмӣ;
• Донистани барномаҳои муќаррарӣ (microsoft office: word, excel, power point ва ѓайра) ҳатмӣ;
• Дониши забони англисӣ (сатҳи асос);
• Сариваќтӣ;
• Доногӣ;
• Бодиќќатӣ;
• Хубӣ;
• Ќобилияти коммуникативӣ (алоќа, муошират), қобили-яти кор кардан дар гурӯҳ ҳатмӣ;

ШУГЛ
• Пурраи руз

Сурат, Мухтасар — тавсифнома дар формате WORD ва ё PDF.
ӮҲДАДОРИҲО
• Лоиҳакашии бино ва иншоотҳо, шаҳрсозӣ;
• Ҳамроҳӣ намудан ва идоракунии ҳуҷҷатҳои лоиҳа аз кон-сепсия то ҳуҷҷатҳои корӣ ва назорати муаллифӣ;
• Самаранок идоракунии лоиҳаҳо ва гуруҳҳо;
• Муттаҳидона (якҷоя) идора намудани лоиҳа бо Сар-меъмори лоиҳа ё Роҳбари Лоиҳа;
• Таъмини сатҳи баланд ва самарабахши техникию-иқтисодии иншоотҳои таҳияшаванда (дар ҳамроҳи бо СМЛ);
• Иштирок дар комиссияи кори оид ба интихоби майдон барои сохтмон (дар ҳамроҳи бо СМЛ);
• Мувофиқакунии маводҳои лоиҳа дар мақомотҳои назо-ратӣ, ташхисӣ ва иштирок дар муҳофизат намудани лоиҳа дар баррасии ҷамъиятӣ ва ғайраҳо;
• Иштирок дар вохуриҳои корӣ, таҷрибаи васеъ ҳамоҳангӣ бо мизоҷон, пудратчиён ва ғайраҳо;
• Донистани муҳандисии тоҷикӣ ва муосири байналми-лалӣ, инчунин меъморӣ;
• Имконияти идора кардани гуруҳи лоиҳа, мақсадҳо гузо-штан, назорат кардани натиҷаҳо ва муҳлатҳои лоиҳака-шӣ;
• Донистани хусусияти ҳамкории бо қисми шабакаҳои муҳандисии лоиҳа;

ТАЛАБОТҲО
• Маълумоти олии муҳандисӣ ҳатмӣ;
• Таҷрибаи корӣ дар вазифаи Сармуҳандиси Лоиҳаҳо, на камтар аз 3 сол ҳатмӣ;
• Таҷрибаи таҳия ва мувофиқакунонии аз марҳилаи «лоиҳа» то марҳилаи «ҳуҷҷатҳои корӣ» ҳатмӣ;
• Хуб донистани қоидаҳои меъёрӣ (МКШ ЧТ, СНиП ва ғайра) ҳатмӣ;
• Таҷрибаи таҳия, назорат ва тафтиши лоиҳаҳои корӣ ва назорати муаллифӣ ҳатмӣ;
• Донистани барномаҳои «AutoCAD, REVIT, LIRA, MS Office (Word, Exel)» ҳатмӣ;
• Қобилияти коммуникативӣ (алоқа, муошират), тағйирё-банда, қобилияти кор кардан дар гурӯҳ ҳатмӣ;
• Масъулдор, ҳисобдор, махсусан қобилияти пешгӯи хавфҳо ва ҳал намудани ҳамаи масъалаҳои лоиҳа ҳатмӣ;
• Қобилияти идора кардани гурӯҳи муҳандисон ва меъмо-рон ҳатмӣ;
• Дониши забони англисӣ на камтар «Intermediate»;
• Тафаккури касбӣ ва эҷодӣ, ҳалли технекии бинои таҳи-яшаванда бо воситаи инноватсия ва ғайра;

ШУГЛ
• Пурраи руз

Мухтасар — тавсифнома дар формате WORD ва ё PDF. Порт-фолио – танҳо бо беҳтарин корҳои худ дар формати PDF или CAD, LIRA
ӮҲДАДОРИҲО
• Лоиҳакашии бино ва иншоотҳо, шаҳрсозӣ;
• Коркарди ҳуҷҷатҳои лоиҳа аз консепсия то ҳуџџатҳои корӣ ва назорати муаллифӣ;
• Хоҳиш ва қобилияти эҷод намудани лоиҳаҳои баланд-санъат дар сатҳи ҷаҳонӣ, бо услубӣ хуб пешниҳоди фикрҳои худ;
• Муттаҳидона (якчоя) идора намудани лоиҳа бо Сар-муҳандиси лоиҳа ё роҳбари лоиҳа;
• Таъмини сатҳи баланд ва самарабахши техникию-иқтисодии иншоотҳои таҳияшаванда (дар ҳамроҳи бо СМЛ);
• Иштирок дар комиссияи кори оид ба интихоби майдон барои сохтмон (дар ҳамроҳи бо СМЛ);
• Мувофиќакунии маводҳои лоиҳа дар мақомотҳои назо-ратӣ, ташхисӣ ва иштирок дар муҳофизат намудани лоиҳа дар баррасии ҷамъиятӣ ва ғайраҳо;
• Иштирок дар вохуриҳои корӣ;
• Донистани меъмории тоҷикӣ ва муосири байналмилалӣ;
• Имконияти идора кардани гуруҳи лоиҳа, мақсадҳо гузо-штан, назорат кардани натиҷаҳо ва муҳлатҳои лоиҳакашӣ;
• Донистани хусусияти ҳамкории бо ќисми шабакаҳои муҳандисии лоиҳа;

ТАЛАБОТҲО
• Маълумоти олии меъморӣ ҳатмӣ;
• Таҷрибаи корӣ дар вазифаи Сармеъмори Лоиҳаҳо, на кам-тар аз 2 сол ҳатмӣ;
• Таҷрибаи таҳия ва мувофиќакунонии марҳилаи «лоиҳа» ҳатмї;
• Донистани ќоидаҳои меъёрӣ (МКШ ЧТ, СНиП ва ғайра) ҳатмӣ;
• Таҷрибаи таҳияи лоиҳаҳои корӣ ва назорати муаллифӣ ҳатмӣ;
• Донистани барномаҳои «AutoCAD, REVIT, 3D MAX, Adobe Photoshop, MS Office (Word, Exel)» ҳатмӣ;
• Ќобилияти коммуникативӣ (алоќа, муошират), қобилияти кор кардан дар гурӯҳ ҳатмӣ;
• Қобилияти идора кардани гурӯҳи меъморон ҳатмӣ;
• Дониши забони англисӣ на камтар «Intermediate»;
• Тафаккури касбӣ ва эҷодӣ, ҳалли меъмерии бинои таҳи-яшаванда бо воситаи инноватсия ва гайра;

ШУГЛ
• Пурраи руз

Портфолио – танҳо бо беҳтарин корҳои худ дар формати PDF или JPEG.
ӮҲДАДОРИҲО
• Лоиҳакашии бино ва иншоотҳо, шаҳрсозӣ;
• Коркарди ҳуҷҷатҳои лоиҳа аз консепсия то ҳуҷҷатҳои корӣ ва назорати муаллифӣ;
• Хоҳиш ва қобилияти эҷод намудани лоиҳаҳои баланд-санъат дар сатҳи ҷаҳонӣ, бо услубӣ хуб пешниҳоди фикрҳои худ;
• Муттаҳидона (якҷоя) идора намудани лоиҳа бо Сар-меъмори лоиҳа ва Сармуҳандиси лоиҳа;
• Таъмини сатҳи баланд ва самарабахши техникию-иқтисодии иншоотҳои таҳияшаванда (дар ҳамроҳи бо СМеъЛ ва СМЛ);
• Донистани меъмории тоҷикӣ ва муосири байналмилалӣ;
• Донистани хусусияти ҳамкории бо қисми шабакаҳои муҳандисии лоиҳа;

ТАЛАБОТҲО
• Маълумоти олии меъморӣ ҳатмӣ;
• Таҷрибаи кории меъмор, на камтар аз 3 сол ҳатмӣ;
• Донистани қоидаҳои меъёрӣ (МКШ ЧТ, СНиП ва ғайра) ҳатмӣ;
• Таҷрибаи таҳияи лоиҳаҳои корӣ ва назорати муаллифӣ ҳатмӣ;
• Донистани барномаҳои «AutoCAD, REVIT, 3D MAX, Adobe Photoshop, MS Office (Word, Exel)» ҳатмӣ;
• Қобилияти коммуникативӣ (алоқа, муошират), қобилияти кор кардан дар гурӯҳ ҳатмӣ;
• Тафаккури касбӣ ва эҷодӣ, ҳалли меъмерии бинои таҳи-яшаванда бо воситаи инноватсия ва ғайра;

ШУГЛ
• Пурраи руз

Портфолио – танҳо бо беҳтарин корҳои худ дар формати PDF или JPEG
ӮҲДАДОРИҲО
• Лоиҳакашии бино ва иншоотҳо;
• Ҳамроҳї намудан ва машварати ҳуҷҷатҳои лоиҳа аз кон-сепсия то ҳуџџатҳои корӣ ва назорати муаллифӣ;
• Муттаҳидона (якџоя) бурдани лоиҳа бо Сармуҳандиси Лоиҳа ва Сармеъмори лоиҳа, ин чунин бо ҳамаи мутахха-сисон;
• Таъмини сатҳи баланд ва самарабахши техникию-иқтисодии иншоотҳои таҳияшаванда (дар ҳамроҳи бо СМеЛ ва СМуЛ);
• Касбї донистани программаи LIRA, ҳисоби конструктивии бин обо ҳама мураккаби, таҳия намудани наќшаҳо дар формати CAD ва ѓайра;
• Донистани муҳандисии тоҷикӣ ва муосири байналми-лалӣ, инчунин меъморї;

ТАЛАБОТҲО
• Маълумоти олии муҳандисӣ ҳатмӣ;
• Таҷрибаи корӣ дар вазифаи Сарконструктор ва е кон-структор на камтар аз 2 сол ҳатмӣ;
• Таҷрибаи муайян намудани схемаи конструктивї ва таҳияи он аз марҳилаи «лоиҳа» то марҳилаи «ҳуџџатҳои корї» ҳатмї;
• Хуб донистани ќоидаҳои меъёрӣ (МКШ ЧТ, СНиП ва ғайра) ҳатмӣ;
• Таҷрибаи таҳияи (назорат ва тафтиши – барои саркон-структор) лоиҳаҳои корӣ ва назорати муаллифӣ ҳатмӣ;
• Касбї донистани барномаҳои LIRA, AutoCAD, REVIT, MS Office (Word, Exel)» ҳатмӣ;
• Ќобилияти коммуникативӣ (алоќа, муошират), таѓйирё-банда, қобилияти кор кардан дар гурӯҳ ҳатмӣ;
• Масъулдор, ҳисобдор, махсусан ќобилияти пешгўи хавфҳо ва ҳал намудани ҳамаи саволҳои констуктивии лоиҳа ҳатмӣ;
• Қобилияти кор кардани бо гурӯҳи муҳандисон ва меъмо-рон ҳатмӣ;
• Тафаккури касбӣ ва эҷодӣ, ҳалли технекии бинои таҳи-яшаванда бо воситаи инноватсия ва ѓайра;

ШУГЛ
• Пурраи руз

Мухтасар — тавсифнома дар формате WORD ва ё PDF. Портфолио (агар бошад) – танҳо бо беҳтарин корҳои худ дар формати PDF или CAD, LIRA.